Acords Consell Escolar

Acords Consell Escolar

18 de novembre de 2021

Seguint la normativa, al nostre web, podreu trobar els acords que el Consell Escolar va fent durant les diferents trobades del curs.

Aquesta informació la podreu trobar dins de la pestanya “escola viva” i “Consell Escolar”.

També podreu veure la composició, definició, tasques i responsabilitats així com les comissions que se’n deriven.