Acords

CURS 2019/2020

PRIMER CONSELL

Data: 22 d’octubre de 2019

Acords:

  1. S’aproven les sortides i colònies per aquest curs 2019-2020 presentades amb el PGA (Programació General Anual).
  2. L’escola, per ubicació i instal·lacions és força demanada per fer activitats del barri. S’aprova que, l’Equip de Gestió tingui la l’autonomia per de cedir espais a activitats que s’adiïn a la línia. Per aquelles més extraordinàries es convocaria Consell Petit o Consell Escolar.
  3. S’enviaran les actes amb marge de temps per facilitar la lectura als assistens.

SEGON CONSELL

Data: 10 de desembre de 2019

Acords:

  1. S’aprova el tancament econòmic provisional de Manteniment i Telèfon (partides de l’Ajuntament).
  2. S’aprova la convocatòria de Consell Rector i Economia.

TERCER CONSELL

Data: 30 de gener de 2020

Acords:

  1. S’aprova el tancament econòmic provisional del pressupost 2019.
  2. S’aprova el pressupost econòmic provisional del 2020.

QUART CONSELL (convocatòria en confinament)

Data: 7 de maig de 2020

Acords:

  1. S’aproven la proposta d’activitats extraescolars pel curs 20-21 a espenses de valorar-ne una (restarà pendent per propers consells).
  2. S’aprova que el Casal Xixell, en el cas que així es pugui realitzar, faci l’activitat pròpia durant els mesos de juny – juliol tot complint els requisits de sanitat i aquelles concretes que fa l’escola en quant als espais i cura de material.