Acords

CURS 2020/2021

PRIMER CONSELL

Data: dilluns 19 d’octubre de 2020 

Acords:

  1. Es farà consulta a la inspecció sobre composició de Consell Escolar, en concret compatibilitat de representació Junta de l’AFA i famílies.
  2. Es convocarà al Consell Petit abans de la trobada del Consell Escolar.
  3. S’aprova la memòria del curs 19-20 .
  4. S’aprova la PGA del curs 20 – 21 .

SEGON CONSELL

Data: 15 de desembre de 2020

Acords:

  1. S’aprova el tancament provisional de l’Ajuntament
  2. Queden aprovades les activitats d’adults al curs 20 – 21
  3. Queda aprovada la cessió d’espais per aquest curs 20-21, sempre que s’adigui la proposta al projecte del centre i es garanteixin les mesures de seguretat del COVID-19, amb 16 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.