Acords

CURS 2021/2022

PRIMERA TROBADA DEL CONSELL D’ESCOLA

Data: dilluns 29 d’octubre de 2021 

ACORDSRESPONSABLE
S’aprova l’acta del curs 20-21 incloent l’esmena anomenada. Es tornarà a enviar a tots els membres del Consell.Consell Escolar
Esperar a divendres d’aquesta setmana per veure si donen resposta de la carta per part de l’Ajuntament i, a partir d’aquí, es coordinaran accions des de les famílies, amb instàncies i publicacions a les xarxes socials, tot reclamant la situació de les obres a l’escola.Direcció i Presidència de l’AFA
S’aprova la PGA del curs 21-22.Consell Escolar
S’aproven les modificacions del Pla d’Obertura 21-22.Consell Escolar
S’aproven les activitats d’adults pel curs 21-22.Consell Escolar
S’aprova la cessió d’espais de l’escola per activitats vinculada amb aquesta per aquest curs 21-22, incloent algunes possibles en dissabte.Consell Escolar