l'AMPA online
 
Links de l'escola
  

Propera Assemblea AMPA 16-06-2014

Ordre del dia

 • Informacions Consell Escolar
 • Proposta Pressupost
 • Casal d'Estiu i Extraescolars
 • Valoració Festa Escola
 • Valoració Presentació Xarxa Groga
 • Valoració curs 2014-2015
 • Precs i preguntes

Resum Assemblea AMPA 07-10-2014

 • Es pot adreçar l'equip directiu quan ho creu necessari; es presenta el Director per explicar la nova situacio d-escola.
 • Es fan les votacions per a escollir els representants de l'AMPA quan hi ha renovacions i/o vacants; l'últim càrrec que es va renovar va ser el tresorer a favor de Frank  (en data 7/10/2014).
 • Es parla sobre temes de debat: efectes LOMCE.
 • S'informa sobre temes que impliquen i influeixen a l'escola; Xarxa d'Escoles Insumises (XEI), Escola Viva.
 • S'informa i es debat, si cal, sobre temes d'organització i funcionament de l'escola.
 • S'informa sobre els temes tractats al Consell Escolar i les reunions de Delegats.
 • Es creen comissions de treball (fixes i/o temporals), en diferents àmbits.
 • S'aproven i es tanquen pressupostos de l'AMPA en el curs escolar 2012-13 i 2013-14.
 • Es preparen i decideixen activitats conjuntament amb l'escola; revista Cop d'Ull. - Es crea l'Escola de Pares; xerrades sobre l'"educació emocional".

Resum Assemblea AMPA 15-12-2014

 • S´informa sobre les votacions de la renovacio de Consell Escolar.
 • S´informa sobre la reforma de la biblioteca; parquet  i la col.laboracio families. -  S´informa sobre la reunio de delegats feta el dia 2 de desembre; definir funcions.
 • S´informa sobre la carta de compromis.
 • S´informa que s-ha fet una rampa nova d-acces a la terrassa pel Bruno, etc.
 • Agenda 21; es necessiten voluntaris per crear comissio: 2 mestres, 1 pare o mare de Consell E.; es presenta      Susana Izquierdo i un pare o mare vol, es presenta Susana Pinto.
 • S´informa de l-acollida tarda: deficitaria.
 • Festa escola: informacions funcionament i subvencions Ampa.
 • Es decideixen les aportacions econòmiques i/o materials que es fan a l'escola des de l'Assemblea d'Ampa;  Patunyetes: es proposa saber  com inverteix  la subvencio feta per  l'Assemblea d'Ampa.

Resum Assemblea AMPA 24-03-2015

 • S'informa sobre la reunio de delegats feta el dia 26 de febrer. Tema tractat; carta de compromis.
 • Agenda 21; Susana Pinto, explica novetats i, tambe, les recomanacions des de l-Ajuntament sobre la Xarxa Wifi.
 • Casal d-estiu: Comissio extraescolar es reunira el dia 26 /3.
 • R evista Cop d'Ull: sortira la primera revista el dia de la Festa Escola. Es planteja fer la inversio juntament amb l-escola, no nomes Ampa. Marc, pare voluntari per emmaquetar, expressa que li manquen coneixements i suport per l-emmaquetacio.
 • Carmanyola Solidaria; es proposa i es valora que a la nostra escola no es viable. Es vota per majoria, no dur a terme aquest projecte. -
 • Pre-inscripcio: informacio.
 • S'informa sobre  la creacio i les funcions d-una Comissio de Convivencia, des de Direccio, per tractar temes de bulling, assatjaments, etc que s-estan patint a l-escola amb unes edats mes tempraneres.
 • Es plantegen nous tallers a l'escola en anglès i veure pel.licules des de 1er a 6e.
 • Festa escola: Rafa proposa presentar aquell dia un taller de  robòtica i tecnologia, amb la idea de fer possible unes futures extraescolars orientades en aquest ambit. Es valora positivament i s-aprova.
 • Informacions sobre la mediació entre veïns-escola.
 • Enquesta Ampa: es valora positivament. Orientacions Comunitat d-Aprenentatge; Raquel, mare de cinque, explica la seva experiencia com a directora de la seva escola. Planteja que es una tasca feta amb molta involucracio per part de families, escola i  veïns.
 • Simulacre incendi: 16 de febrer. Tot be. - Cooperativa: hi haura dues vacants. Es demana pare o mare voluntari per cobrir llocs; 1 President i 1 vocal.
 • Es recullen propostes, suggerències, queixes, etc, de les famílies:       
  • Material curricular: fotocopies no aptes, sense color, poc definides, contingut no revisat, etc.       
  • Menjador: es vol saber quina metodologia fan servir els monitors-es.