l'AMPA online
Links de l'escola
  

acollida:

Un grup de treball per fer el seguiment del projecte i la realització dels serveis d'acollida al matí i del menjador i l'estona de lleure del migdia.

un temps prou significatiu en l'educació dels nostres fills i filles i que requereix de la nostra participació.

Horari acollida hores quota mensual esporàdics
7.30-9.00 1,30 h. 36,90 € 1,30 €
8.00-9.00 1,00 h. 24,60 € 2,40€
8,30-9.00 0,30 h. 12,30 € 3,35 €
16,30-17,00 0,30 h.  

€ si hi ha 10 nens

€ si hi ha 20 nens

€ si hi ha 30 nens

  • En el cas d'utilització esporàdica del servei,  us demanem que feu el pagament en metàl·lic i en el mateix moment als monitors . El cost serà de :
  • Recordeu que en cap cas el temps d'acollida entre matí i tarda podrà excedir d'una hora i mitja.
  • Per qúestions d'organització, només es podrà fer un ús responsable del servei avisant amb una setmana d'antel.lació.

menjador:

Horari

Horari Primària: 12'30 a 15 h.
Horari Parvulari: 12'30 a 15 h.

El servei de menjador i migdia es contracta per període del curs escollit i signat per les famílies

Els costos fixes es repartiran de tal manera que repercuteixin en tots els usuaris. Això vol dir que si, per exemple, algú no es queda a dinar el juny, se li podrà retornar només l'import corresponent a la matèria primera.

La quota

quota de novembre a juny: 110,92

dinar esporàdic: 7,00

L'import de la quota del mes de setembre serà aproximadament del 65% respecte dels altres rebuts, la resta de quotes anirà en funció dels presupostos que us presentarem en l'assamblea a finals del mes d'octubre conjuntament amb el tancament de l'exercici del curs anterior.

Abonament de dinars

En cas de malaltia es comptarà a partir del 4t dia d'absència del nen o nena. Cal donar avís, a les 9 del matí, a la secretaria de serveis;  notificant el primer dia d'absència i quan es torna a incorporar .

Per recuperar l'import d'aquests dinars, poseu-vos en contacte amb la secretaria de serveis. En tots els casos l'abonament serà només del cost del menjar.

Servei de pic-nic

Per als nens i nenes que són usuaris del servei de menjador, se'ls prepara un pic-nic per les sortides i el primer dia de colònies en aquells cursos que calgui.
En cas de necessitar-ho esporàdicament, cal dir-ho amb dos dies d'antelació.

Dinars esporàdics

El servei de menjador, també es pot utilitzar esporadicament.

Per fer-ho cal abonar el tiquet a secretaria el mateix dia del servei.

Els finals de trimestre i els dies que celebrem festes a l'escola (castanyada, carnaval, Nadal, fi de curs…) acostumen a utilitzar el servei de menjador esporadic més nens/es dels habituals. És per això que cal fer una previsió i per tant en  aquestes dates només podran optar al dinar esporàdic, els qui ho hagin notificat tres dies abans.

Règims

L'escola acull la possibilitat de fer règims per  raons de salut.

La cuina pot oferir dos tipus de règim:  astringent  o  laxant .

Són els que utilitzen aquells nens i nenes que tenen algun desajust digestiu, de manera esporàdica.  Consta d'un primer plat d'arròs o verdura, segons la necessitat, i d'un segon plat a la planxa . Per poder-lo fer, cal portar una nota de casa signada pel pare, mare o tutor o bé omplir  la demanda de dieta que trobareu a l'entrada de l'escola, explicitant el tipus de règim i la durada. El paper s'ha de donar al mestre/a. Sense aquest paper, no es farà cap règim.
Per qüestions organitzatives, us demanem que aviseu a primera hora del matí.

En el cas que un alumne necessiti un règim molt específic (al·lèrgies, celíacs, intolerància als làctics…) caldrà que aporti la  certificació mèdica , així com parlar i acordar les condicions del servei amb la Cap de cuina i la Cap d'estudis. S'estudiarà cada cas, per veure si es pot atendre la demanda.

Informació complementaria:

Migdia Infantil

Migdia Mitjans

Migdia Frans

MENÚ 3r trimestre 2014-2015

MENÚ celíacs 3r trimestre 2014-2015

membres de la Comissió

Lola Espinar 1er A

Susana Mora 1er B

Correu contacte

susana.mora@yahoo.es

link a la web de l'escola