l'AMPA online
Links de l'escola
  

Mobilitat

Amb la creació d'aquesta comissió pretenem detectar aquelles barreres arquitectòniques que impedeixen la bona mobilitat a l'escola i buscar una solució per millorar el problema.

Si observeu problemes en aquest sentit us convidem a que ens ho comuniqueu-ho i hi buscarem una solució.

 

Per tal de fer més fàcil la sortida de l'escola a tothom en especial a les persones amb mobilitat reduïda (cadires de rodes, cotxets, crossés.) s'ha marcat al terra amb cinta de color groc

L'espai d'espera , on hem d'esperar els nens

L'espai de circulació , on NO hem d'aturar-nos.

Davant de la barana de ferro s'ha marcat amb una línea groga l'espai destinat a esperar els nens.

Davant de les escales d'entrada s'ha marcat el terra amb una graella groga l'espai per circular i creuar-nos a l'entrar i sortir per tant No hem de esperar aquí als nens per no crear embussos.

Us demanem que no us atureu a les escales ni a la rampa de baixada ( ja que son espais destinats a la circulació) com tampoc a la porta de l'escola .

 

Membres de la Comissió

Daniel Benitez Arroyo

Raúl Querilli

Susana Pinto

Correu contacte

daniel.barq@hotmail.es

rquerilli@gmail.com

spinto_ciccp@ciccp.es