l'AMPA online
 
Links de l'escola
  

Que és l'AMPATUFET?

Som membres tots els pares i mares de les famílies de l'escola.

L'AMPA té com a principal objectiu garantir una bona comunicació entre l'escola, la seva direcció i les famílies. Sempre hi ha coses a millorar, temes en els que cal entesa, qüestions que preocupen a molts pares i mares i que cal tractar com a problemes col·lectius. Des de l' AMPA intentem resoldre aquestes qüestions, sempre des de l'entesa amb l' escola, però sense desatendre els interessos dels nostres fills. Intentant que els valors amb els quals volem educar els nostres fills -diàleg, compromís i corresponsabilitat, respecte per la diferència, etc.- també regeixin la relació dels pares i mares amb l'escola.

Con s'organitza l'AMPATUFET

Assemblea:

  • Organ sobirá
  • És constitueix sigui quin sigui el nobre de pares i mares presents.
  • Els pares i mares reunits en Assemblea decideixen per majoria els asumptes i tots els pares i mares de l'escola queden subjectes als acords de l'Assemblea.

Junta:

  • Escollida des de l'Assemblea.
  • Representa, dirigeix i administra l'AMPATUFET complint les decissions preses per l'Assemblea.
  • Inspecciona la comtabilitat i es preocupa perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  • Presenta l'estat de comptes i confecciona el pressupost.
  • Du a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir: ajuts, etc...

Comisions

  • Grups de treball decidits per l'Assemblea formats per els pares i mares que volen dur a terme una activitat o proposta
  • presenten a l'Assemblea les seves actuacions.

La Junta actual la formem
Presidenta: Laura Aranda
Sotpresident: Marc Palleją
Secretària: Marta Gonzalez
Tresorer: Francisco Esteban
Vocal: Willian Salazar

Contacte

T. 93.338.29.91

Ampa@patufet.cat