CALENDARI: Eleccions Consell Escolar

CALENDARI: Eleccions Consell Escolar

18 de novembre de 2021

QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?


El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat
escolar en el govern del centre . Està compost per representants del personal docent,
del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de famílies i
un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.
En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa
de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i
l’organització del centre.

Com podem participar les famílies en les eleccions del Consell Escolar?

En les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents:
– Presentant-vos com a candidats o candidates per representar les famílies al Consell Escolar.
– Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant les candidatures que considereu més representatives.

Per què és important que les famílies participem en les eleccions al Consell Escolar?


L’equip de professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels fills i de les filles. Les decisions que es prenen al Consell Escolar són clau per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tot l’alumnat. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares i mares en les eleccions al consell escolar és tan important.

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat o candidata i hi delegueu la vostra veu i vot. Així feu arribar les vostres opinions i aportacions.

Per tant, és important que participeu en les Eleccions al Consell Escolar pels motius següents:


1. Sou els responsables de la formació dels vostres fills i filles i és important tenir una bona representació al Consell Escolar que us informi i faci arribar la vostra veu.
2. Les famílies i els equips de docents compartim un mateix objectiu: l’èxit acadèmic, social i personal dels fills i filles. Per això hem de ser capaços de treballar de manera conjunta i
decidir a què ens comprometem per aconseguir-ho.
3. Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre. Aquesta és una manera de valorar l’escola i també contribuïu que el vostre fill o filla la valori.
4. L’èxit educatiu del vostre fill o filla també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament és implicar-vos en el seu desenvolupament i creixement personal.
5. És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com activitats extraescolars o l’alimentació en el menjador escolar.
6. És important tenir una escola oberta a l’entorn, que col·labori amb els altres centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre municipi, barri o poble un entorn més educatiu i cohesionat. El Consell Escolar decideix quines han de ser aquestes
relacions.