Comissions

Totes les comissions delegades pel Consell d’Escola compten amb la participació mixta de famílies i mestres que estaran representats en elles.

Les diferents comissions actuals són:

Comissió de Convivència: L’objectiu d’aquesta comissió és reflexionar sobre quins criteris han de prevaldre, planificar les actuacions adients, impulsar-les i dinamitzar-les, i finalment avaluar-les per conèixer l’avenç realitzat o els ajustos que calen.

Consell Petit: per tractar temes urgents (modificacions parcials de la Programació General Anual del Centre, per exemple) i, si s’escau, solucionar-los i informar de les decisions preses al Consell Escolar.

Comissió Sostenibilitat: Comissió mixta que promou l’aplicació de mesures que afavoreixin la màxima sostenibilitat de l’escola, eficàcia energètica, així com de la difusió entre alumnat, mestres i famílies, d’aquelles pràctiques que la poden afavorir. En formen part els/les mestres i les famílies que vulguin participar.

Comissió Estona del Migdia: Coordina les activitats de l’estona de migdia i vetlla perquè aquestes s’adiguin amb el PEC.

Comissió Cop d’Ull: És una revista pensada pels adults i per als infants, que vol recollir els neguits educatius des de la perspectiva de famílies i també donar una visió de l’escola des de la dels mestres. Els grans continguts de la de la 6 revista són, per un costat, fer-se ressò d’aquells temes educatius que creiem més candents i, per l’altre, explicar què fem i com ho fem. A més sempre hi ha espai per altres apartats quer poden anar des d’una entrevista a algú de l’escola fins a una recomanació.

Comissió Coeducació: comissió mixta que promou, vetlla i proposa activitats, espais, formacions, materials… que promoguin la inclusió i la igualtat de gènere al centre.