Calendari del curs 2019-2020

Aquest curs el Departament ha publicat el calendari al juliol i, l’Ajuntament, encara ha de fer- ho amb les festes locals.

Quan es tingui tota la informació es podrà publicar el calendari complert i compartir amb les famílies, així com els dies de lliure disposició de l’escola.

Inici de curs pels alumnes:  dilluns 14 de setembre

Final de curs: dimarts 22 de juny

Vacances escolars:

  • Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos

  • Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos

  • Estiu i fi de les classes: el darrer dia d’escola serà el 22 de juny

Altres dies festius:

  • 24 setembre (dijous)

  • 12 d’octubre (dilluns)

  • 8 de desembre (dimarts)

Festes locals: pendents de concretar 

Dies festius de lliure disposició (acordats pel Consell Escolar): pendents a concretar

FESTA DE L’ESCOLA: dissabte 8 de maig de 2021