Horari escolar

Matí: de 9h a 12:30h    i     Tarda: de 15h a 16:30h

Jornada reduïda: darrer dia del primer trimestre (dimecres 22 de desembre) i del dimarts 7 de juny a dimecres 22 de juny

Les entrades i sortides, si seguim amb les informacions com fins el moment, s’hauran de fer i preveure de forma esglaonada en els diferents nivells i per diferents accessos. L’horari esglaonat del matí es preveu entre les 8.50h i les 9.10h, fent ús de les tres portes d’accés al recinte de l’escola. Si s’han de fer canvis o modificacions per indacions del Departament i /Salut s’informarà per correu electrònic i es publicarà tot al web de l’escola www.patufet.cat.

Aquest curs, més que mai, us demanem, si us plau, tingueu cura de la PUNTUALITAT, un valor de respecte a un mateix i, sobretot als altres. A més, l’organització especifica d’entrades i sortides ho requereix i que tothom arribi a l’hora indicada garantirà el bon funcionament d’aquests moments.

Us demanem que truqueu a l’escola quan un nen/a no pugui assistir-hi o hagi d’arribar més tard.

 

Aquest curs i, seguint les indicacions actuals per la Covid-19, les entrades i sortides es faran de forma esglaonada. A les portes d’accés hi haurà tota la senyalització i horaris previstos

 

 

PORTA PRINCIPAL

PORTA GUAL

PORTA PATI GRAN

Entrada

8:50h

P5

3r

9h

P4

2n

9:10h

P3

1r

4t

Mgdia

 

12.30h

 

P3, P4 i P5

 

1r, 2n i 3r

 

4t, 5è i 6è

Migdia

 

15h

 

P3, P4 i P5

 

1r, 2n i 3r

 

4t, 5è i 6è

Sortida

16:20h

P5

3r

16:30h

P4

2n

16:40h

P3

1r

4t

Els alumnes, un cop entrin, s’hauran de posar gel hidroalcohòlic i se’ls prendrà la temperatura. El Departament i /Salut encara no han publicat l’actualització de la simptomatologia amb la qual no es podrà accedir al recinte. Quan es tinguin aquestes dades s’informarà i es publicarà al web de l’escola www.patufet.cat.

En tots els casos s’evitarà col·lapsar portes i els trams d’escales d’accés.

Cap nen/a pot sortir de l’escola, si no el recullen el/la pare, mare o tutors legals, sense l’autorització d’aquests.

Per qüestions d’higiene i seguretat, no es permet  entrar gossos o altres animals a l’escola ni al pati.

El recinte escolar és un espai lliure de fum.

Virus Coronavirus Corona - Free vector graphic on Pixabay

Els dies de pluja organitzarem mantenint els horaris i espais d’entrades i sortides. És important que cada infant porti una capelina que permeti l’entrada, tot evitant l’ús dels paraigues que dificulten l’organització del moment i dels espais interiors de l’escola.