Horari escolar

15 de setembre de 2021

Matí: de 9h a 12:30h    i         Tarda: de 15h a 16:30h
Jornada reduïda: darrer dia del primer trimestre (dimecres 22 de desembre) i del dimarts 7 de juny a dimecres 22 de juny

Les entrades i sortides, si seguim amb les informacions com fins el moment, s’hauran de fer i preveure de forma esglaonada en els diferents nivells i per diferents accessos. L’horari esglaonat del matí es preveu entre les 8.50h i les 9.10h, fent ús de les tres portes d’accés al recinte de l’escola. Si s’han de fer canvis o modificacions per indacions del Departament i /Salut s’informarà per correu electrònic i es publicarà tot al web de l’escola.

 

Aquest curs, més que mai, us demanem, si us plau, tingueu cura de la PUNTUALITAT, un valor de respecte a un mateix i, sobretot als altres. A més, l’organització especifica d’entrades i sortides ho requereix i que tothom arribi a l’hora indicada garantirà el bon funcionament d’aquests moments.

Us demanem que truqueu a l’escola quan un nen/a no pugui assistir-hi o hagi d’arribar més tard.

PORTA PRINCIPALPORTA GUALPORTA PATI GRAN
8.50hP53r
9hP42n
9,10hP31r4t
12.30/15hP3, P4 i P51r, 2n i 3r4t, 5è i 6è
16.20hP53r
16.30hP42n
16.40hP31r4t