Servei D’Acollida

Servei d’acollida matí

* Horari: de  2/4 de 8 fins a les 9 i de 2/4 de 5 a les 5, sempre i quan no excedeixi d’una hora i mitja el seu ús  La família pot utilitzar, dins d’aquest horari, el temps que necessiti. Cal tenir en compte que el preu es quantificarà per franges de mitja hora.

* En el cas d’utilització esporàdica del servei, us demanem que feu el pagament en metàl·lic i en el mateix moment als monitors.