Servei d’acollida

AQUEST SERVEI COMENÇARÀ A FUNCIONAR EL 2n DIA D’ESCOLA: dimecres 13 de setembre

* Horari: de  2/4 de 8 fins a les 9h  sempre i quan hi hagi prou demanda  La família pot utilitzar, dins d’aquest horari, el temps que necessiti. Cal tenir en compte que el preu es quantificarà per franges de mitja hora.

*La quota del mes de setembre i octubre serà la mateixa que el curs anterior, fins l’aprovació del nou pressupost.

* En el cas d’utilització esporàdica del servei, us demanem que feu el pagament en metàl·lic i en el mateix moment als monitors.