Servei d’acollida

AQUEST SERVEI COMENÇARÀ A FUNCIONAR EL 2n DIA D’ESCOLA: dimarts 14 de setembre

* Horari:  8 fins a les 9h . La família pot utilitzar, dins d’aquest horari, el temps que necessiti. Cal tenir en compte que el preu es quantificarà per franges de mitja hora.

*La quota del mes de setembre i octubre serà la mateixa que el curs anterior, fins l’aprovació del nou pressupost.

* En el cas d’utilització esporàdica del servei, us demanem que feu el pagament en metàl·lic i en el mateix moment als monitors.

AL CURS 21/22 ES GARANTEIXEN LES MESURES COVID PUBLICADES PEL DEPARTAMENT I /SALUT