Equipaments

La nostra escola és de doble línia, això vol dir dos grups-classe per nivell, i s’organitza en un edifici de construcció moderna (12 anys) de 5 plantes de la següent manera:

PLANTA 0:  Cuina – Menjadors – Vestíbul – Sala de Psicomotricitat – Vestuaris – Aula Material Esport – AMPA – Pati Gran – Pista Esportiva

PLANTA 1: Entrada principal – Oficines – Secretaria i Direcció- Consergeria – Cicle Infantil (P3-P4-P5)  – Aula acollida petits – Pati jardí del cicle dels Petits

PLANTA 2: Aules Psicopedagògic – Aula Anglès – Aula Informàtica – Cicle Mitjans (1r-2n-3r) – Despatxos reunions – Cuina (espai alumnes)

PLANTA 3: Aula Música – Biblioteca (doble aula) – Cicle Grans (4t-5è-6è) – Despatxos reunions – Aula Material – Espai Fusteria

PLANTA 4: Aula Expressió – Aula de Ciencies – Aula Plàstica  – Menjador Mestres – Terrassa

Per normativa COVID la sala de psicomotricitat, en el curs 20 – 21 i 21-22 està inhabilitada.

Des del curs 20-21 la 4ta planta està inhabilitada per obres a la terrassa.