El Consell Escolar informa

El Consell Escolar informa

En data del 23 de setembre del 2014 el Consell Escolar va aprovar adherir-se a la Xarxa d’Escoles Insubmises a la LOMCE per mostrar el nostre desacord amb les propostes que formula aquesta llei.