Eleccions al Consell Escolar

Eleccions al Consell Escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan de gestió de l’escola. En ell hi són representats els mestres, famílies, personal no docent i administració municipal. Els càrrecs de membre del Consell tenen una durada de quatre anys, renovables, i es trien entre tots els membres del corresponent sector. Ara ens toca renovar el sector representant de pares i mares i, per això, cal fer eleccions. Cal triar quatre representants.

El calendari és el següent:
– Divendres 11 novembre. Publicació del cens. És important comprovar-lo i corregir les possibles anomalies per tal de poder exercir el dret a vot.
– Dilluns 14 novembre. Sorteig públic per triar les persones (mares i pares) que constituiran la mesa electoral.
– Dimecres 16 novembre. Constitució de la mesa electoral.
– Fins al 25 de novembre. Presentació de candidatures. Es pot presentar qualsevol pare, mare o tutor legal que estigui inscrit en el cens. Per presentar la candidatura cal omplir el full que es facilitarà a secretaria.
– Del 28 de novembre a 1 de desembre, publicitat de les candidatures.
– Dia 2 de desembre, durant tota la jornada escolar (incloent migdia), votació.
– Dia 5 de desembre. Proclamació de resultats.
– Del 5 al 12 de desembre. Possibles reclamacions.
– 13 de desembre. Consell Escolar, amb presa de possessió dels nous representants.