Equip Humà

L’Equip de Mestres

L’equip de mestres està format per tots/es els/les mestres que treballem a l’escola. Ens organitzem en tres grans cicles: Petits, Mitjans i Grans, formant-se així tres cicles autònoms. Cada cicle està format per entre 10 i 12 mestres que es fan càrrec d’acompanyar els infants i les seves famílies i que treballen de forma col·laborativa. A cada cicle hi ha la representació dels/de les 6 tutors/es de grup, els especialistes d’anglès i/o música i/o E.F, la persona de la CAD (l’Equip de coordinació d’atenció a la diversitat), la TEI i/o Educadora.

Els cicles són coordinats per dues persones que, alhora, formen part de l’ECP (Equip de Coordinació Pedagògica) sent aquest el nucli d’encaix, connexió de les tres comunitats i motor de les diferents línies de treball de l’escola.

L’escola té un equip directiu format per tres persones (directora, cap d’estudis i secretària) que fa les diferents tasques de gestió administrativa i pedagògica.

L’equip del curs 2019/2020 està format per:

Marta Abril Maria Medina (educadora)
Laura Alcaraz Ana Meseguer
Dolors Beascoechea Anna Muñoz
Mònica Bori Pilar Ortiz
Mercè Camós Sonia Perea
Alex Collante Antulio Pérez
Carme Carbó Raquel Pérez
Amanda Delgado Judit Reñé
Gemma Esteller Beatriz Ruiz (TEI)
Laura Gala Sandra Sastre
MºÀngels Garcia Raquel Pérez
Carme Horta Silvia Tubau
Laia Grañena Laure Esteve
Elena Lafebre Laura Maestro
Paula Lázaro Pilar Arco
Emma Martínez Oscar Feced
Sara Díaz Verónica Gómez
Victòria Nieto Pili El Egido


Equip de gestió:
Direcció: Emma Martínez
Cap d’estudis: Mercè Camós
Secretària: Marta Abril

Consergeria: Jose Mº Martínez, Xavier Jiménez

Auxiliar administratiu: Xavier Castillo

Personal de la Cooperativa
Personal de cuina:
Amparo Gómez
Ina García
Rosana Barrull
Loli Gordón
Amèlia Vicente
Montse Ferreres
Mª José González
Mº Carmen González

Cap de personal i secretaria: Maria Ticó
Cap de cuina: Ina García
Coordinadora dels serveis de Migdia i d’Acollida: Anna Aroca