Cop d’ull

El COP D’ULL és una publicació elaborada per pares, mares i mestres on s’intenta mostrar diferents aspectes de la vida de l’escola i tot allò que l’envolta, les situacions familiars, ambientals, de la ciutat, … és a dir, allò que d’una manera o altre afecta als nens i nenes de l’escola fins i tot quan es converteixen en ex-alumnes i encaminen el seu futur. Sovint també és una plataforma des d’on exposar diferents visions d’un tema d’interès comú.

És una proposta oberta a tothom, tant pel que fa a la participació en la comissió o consell de redacció, com per aportar qualsevol idea, opinió, etc que pugui ser d’interès per a tota la comunitat.

Podeu fer arribar les vostres propostes per diversos canals : la bústia del despatx de l’Ampa, les adreces de correu electrònic de l’Ampa o de l’escola, o directament al correu de copdull@gmail.com. 

CONSELL DE REDACCIÓ

PARES i MARES

LUA ALBESA

MONTSE BOSCH

LAIA GRAÑENA

INGRID RODA

SHEILA SASTRE

MESTRES

MERCÈ CAMÓS

SILVIA TUBAU

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA

SARA GINABREDA

INGRID RODA

 DISSENY I MAQUETACIÓ

PEDRO ADAMUZ

 

Cop d'ull 4 Cop d'ull 34 Cop d'ull 37

 

Cop d'ull 38 Cop d'ull 39

 

Cop d'Ull 41 - 2016 Cop dull, nùmero 42