Cop d’ull

El COP D’ULL és una publicació elaborada per famílies i mestres on s’intenta mostrar diferents aspectes de la vida de l’escola i tot allò que l’envolta, les situacions familiars, ambientals, de la ciutat, … és a dir, allò que d’una manera o altre afecta als nens i nenes de l’escola fins i tot quan es converteixen en ex-alumnes i encaminen el seu futur. Sovint també és una plataforma des d’on exposar diferents visions d’un tema d’interès comú.

És una proposta oberta a tothom, tant pel que fa a la participació en la comissió o consell de redacció, com per aportar qualsevol idea, opinió, etc que pugui ser d’interès per a tota la comunitat.

Podeu fer arribar les vostres propostes per diversos canals : la bústia del despatx de l’Ampa, les adreces de correu electrònic de l’Ampa o de l’escola, o directament al correu de copdull@gmail.com. 

CONSELL DE REDACCIÓ

CURS 2019/2020

FAMÍLIES

MONTSE BOSCH

VANESA DIAZ-VELASCO

JORDI CARRERAS

SARA GINABREDA

INGRID RODA

SHEILA SASTRE

ESTER URBINA

MESTRES

AMANDA DELGADO

LAIA GRAÑENA

PILAR ORTIZ

SÒNIA PEREA

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA

SARA GINABREDA

INGRID RODA

 DISSENY I MAQUETACIÓ

QUIM CASABLANCA

Cop d'ull 4 Cop d'ull 34 Cop d'ull 37
Cop d'ull 38 Cop d'ull 39
Cop d'Ull 41 - 2016 Cop dull, nùmero 42
Cop d’ull 50 anys