Projecte artístic

Aquest curs dedicarem el projecte artístic a  conèixer l’obra de Joaquim Chancho