Tallers

QUÈ SON ELS TALLERS A L’ESCOLA ?

Els tallers, es poden considerar, com una forma de treball diferent pels nens, tant a nivell organitzatiu com tècnic.

Sovint amb els tallers estan pensats per oferir als nens la possibilitat de conèixer tècniques d’expressió i manipulació de nous materials, com el cosit, teixit, pintura, teatre…

El treball que es fa en els tallers pot ser un element per la formació global. I una ocasió perquè els nens es puguin mostrar d’una altra manera a partir de la utilització d’altres habilitats.

Així dons, l’existència dels tallers ens permet treballar i aprofundir en aquelles tècniques que dins del marc de la classe quedarien aïllades i sense sentit, ni es realitzarien amb la periodicitat que s’aconsegueix amb els tallers.

Els tallers acostumen a estar programats per un període de temps concret (trimestres, 5 sessions…) i els nens s’apunten al principi de cada un d’ells. D’aquesta manera, en el nostre cas, al llarg dels dos cursos de cada cicle els nens passen per set tallers diferents.

Cada cicle organitza i planifica els seus tallers, encara que cal assenyalar que n’hi ha d’específics de cada cicle, i per altra banda, tallers comuns, les tècniques dels quals s’assoleixen en la mida que els nens i nenes van passant de cicle.

El fet de que els tallers es realitzin per cicles comporta ampliar l’àmbit de relació humana del nen més enllà del propi curs, fent que hagi de treballar, compartir un material i un temps amb nens d’altres edats i mestres de diferent classe i d’aquesta manera el nen assoleix aspectes bàsics de la sociabilitat com poden ser el respecte entre ells i els educadors, actituds de col·laboració, recerca d’interessos comuns, etc., així com també aspectes d’autonomia i responsabilitats.