Funcionament i organització de l’escola

Si vols consultar el document sencer clica el següent enllaç

NORMES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIO 2016

En el cas que vulgueu consultar el document per apartats els adjuntem a continuació.

I. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

II. ASPECTES PEDAGOGICS

III. LA VIDA A L’AULA

IV. ELS RECURSOS HUMANS

V. ELS RECURSOS MATERIALS

VI. ELS ESPAIS

VII. ASPECTES ORGANITZATIUS GENERALS

VIII. LIMITS I SANCIONS