Gestió de casos durant les vacances

Gestió de casos durant les vacances

Des del Departament ens han informat de com es gestionarà, en el cas que sigui necessari, els casos de positius entorn a l’escola durant les vacances de Pasqua (de dissabte 27 a dilluns 5 d’abril). I és que, aquells casos positius d’alumnes que es donin fins el 28 de març (aquest inclòs) i que hagi assistit a l’escola divendres 26 de març  s’ha de comunicar al centre per correu electrònic. 

Serem des de l’escola, amb coordinació amb el Gestor COVID del centre, que organitzarem i vetllarem per la informació amb i cap a vosaltres, les famílies, del temps de confinament i proves PCR si així ens informen des de /Salut. Els casos positius i/o de confinament que es poguessin donar en aquest període de temps també serien gravats al Traçacovid, ja que són considerats escolars. 

Seguint amb les instruccions del Departament, a partir del dia 29 de març, els casos positius que sorgeixin s’han de gestionar des dels nuclis familiars, amb contacte amb el vostre CAP i no s’han de comunicar a l’escola i, tampoc aquesta gestionarà informacions ni contactes amb el gestor COVID.