Horari últim dia

Horari últim dia

Us recordem que el darrer dia, dimecres 22, l’horari és diferent:


1. Per aquells infants que es no es queden a dinar a l’escola sortiran, per les portes habituals del seu nivell, a les 12.30h.

2. Pels infants que es quedin a dinar a l’escola l’horari serà:   

– A les 14.50h: 6è, 3r i P5 per les portes habituals.   

– A les 15h: 5è, 2n i P4 per les portes habituals.   

– A les 15.10h: 4t, 1r i P3 per les portes habituals.

Us informem, també, que tal i com el Departament va anunciar abans de començar el curs, les instruccions organitzatives i sanitàries pels centres vigents poden canviar pel segon trimestre. Aquestes no s’han publicat encara i es farà de cara al gener. Quan les facin arribar i les estudiem les compartirem via correu electrònic i, si n’hi ha modificacions, també es publicaran al nostre web.