I la gent romangué a casa seva

I la gent romangué a casa seva