Informació

Horari

Horari Primària: 12’30 a 15 h.
Horari Parvulari: 12’30 a 15 h.

El servei de menjador i migdia es contracta per període del curs escollit i signat per les famílies.

Els costos fixes es repartiran de tal manera que repercuteixin en tots els usuaris. Això vol dir que si, per exemple, algú no es queda a dinar al setembre i/o juny, se li podrà retornar només l’import corresponent a la matèria primera.

Donat que les despeses es reparteixen pel nombre d’usuaris, les baixes a meitat de curs podrien ocasionar una desviació de la quota prevista per la resta de famílies.

Segons l’acord del Consell Escolar del junt/2008, per raons de responsabilitat, les famílies que tinguin algun rebut pendent NO PODRAN UTILITZAR NI FIXA NI ESPORÀDICAMENT ELS SERVEIS DE MENJADOR I ACOLLIDA QUE OFEREIX LA COOPERATIVA.

La quota

El mes de setembre es cobra una quantitat a compte, que és inferior a una mensualitat sencera.

L’import de la quota del mes d’octubre és el mateix que el del curs anterior i, un cop aprovats respecte dels altres rebuts, la els nous pressupostos en Assemblea  de Cooperativa,  el cost total es reajusta i es divideix entre els vuit mesos restants.

Abonament de dinars

En cas de malaltia es comptarà a partir del 3r dia d’absència del nen o nena. Cal donar avís,  a la secretaria de serveis; notificant el primer dia d’absència i quan es torna a incorporar.

Per recuperar l’import d’aquests dinars, poseu-vos en contacte amb la secretaria de serveis.

Servei de picnic

Per als nens i nenes que són usuaris del servei de menjador, se’ls prepara un pic-nic per les sortides.
En cas de necessitar-ho esporàdicament, cal dir-ho amb tres dies d’antelació.

Dinars esporàdics

En cas de necessitat es pot sol·licitar menjar per un dia concret.

S’ha d’abonar el tiquet a secretaria a primera hora del matí.

Els finals de trimestre i els dies que celebrem festes a l’escola (Nadal, Carnestoltes, fi de curs…) acostumen a utilitzar el servei de menjador esporàdic més nens/es dels habituals. És per això que cal fer una previsió i, per tant, en aquestes dates només podran optar al dinar esporàdic, els qui ho hagin notificat 3 dies d’antelació.

Règims

L’escola acull la possibilitat de fer règims per raons de salut.

La cuina pot oferir dos tipus de règim: astringent o laxant.

Són els que utilitzen aquells nens i nenes que tenen algun desajust digestiu, de manera esporàdica. Consta d’un primer plat d’arròs, pasta amb oli, patata bullida o verdura, segons la necessitat, i d’un segon plat a la planxa. Per poder-lo fer, cal portar una nota de casa signada pel pare, mare o tutor o bé omplir la demanda de dieta que trobareu a l’entrada de l’escola, explicitant el tipus de règim i la durada. El paper s’ha de donar al mestre/a. Sense aquest paper, no es farà cap règim.
Per qüestions organitzatives, us demanem que aviseu a primera hora del matí.

En el cas que un alumne necessiti un règim molt específic (al·lèrgies, celíacs, intolerància als làctics…) caldrà que aporti la certificació mèdica, així com parlar i acordar les condicions del servei amb la Cap de cuina i la Cap d’estudis. S’estudiarà cada cas, per veure si es pot atendre la demanda.


Oferim pa integral  un cop per setmana  i servim iogurts comprats a la Cooperativa de La Fageda.