Menú actualitzats

Menú actualitzats

Dins del menú del web de l’escola, a la pestanya “serveis cooperativa” hem actualitzat els menús de l’estona del migdia.

Moltes gràcies!