Mesures de seguretat

En aquest espai s’anirant publicant les mesures de seguretat sanitària establertes per /Salut i el Departament pels centres educatius. Sempre es posarà la data de la publicació per tenir una referència de l’actualització.

13 de setembre

_____________________________________________________________________________

4 de setembre de 2020

PRIMERES INDICACIONS PEL CURS 20 – 21

Salut/Escola envia als centres les mesures extraordinàries de salut a seguir per les famílies per evitar brots de la COVID-19, dins del context escolar. Aquests documents són enviats, també, a les famílies.