MESURES PREVENCIÓ

MESURES PREVENCIÓ

COMPARTIM LES MESURES QUE CAL PRENDRE DURANT EL PROCÉS DE PREISNCRIPCIÓ PRESENCIAL QUE S’INICIA AQUEST DIMARTS 19 DE MAIG.