Indicacions sanitàries

Indicacions sanitàries

13 de setembre

Es publiquen noves indicacions sobre la simptomatologia COVID per accedir a l’escola.