PREINSCRIPCIÓ 2021-2022

5 de maig

El 69.448, número de desempat per a la preinscripció escolar 2021-22

PODEU SEGUIR TOTA LA INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA AL WEB https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

NOVETATS

  1. A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
  2. No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.
  3. Hi ha dos tipus de sol·licitud:

A)Electrònica: cal identificació digital  

B)Suport informàtic: sense identificació digital

4. Total la informació al web: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/inici/

COM FER LA MATRÍCULA EN LÍNIA?

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC:  no cal tenir cap sistema d’identificació electrònica. 

1.- Accedir al formulari

2.- Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu núm. d’Identificació d’alumne. 
A) Alumnes que ja estan matriculats en alguna escola del sistema educatiu català: caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a a RALC que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud.
B) Alumnes que no han estat matriculats mai al sistema educatiu català:  els alumnes que no han estat mai matriculats al sistema educatiu català, no tenen RALC. Caldrà que introduïu totes les dades personals de l’alumne. 

3.– Omplir el formulari,  l’enviar-ho  i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/prepara-documentacio/

______________________________________________________________________________