Preinscripció

PREINSCRIPCIÓ      2019

INFORMACIÓ RELLEVANT ACTUAL

Eliminació de dos criteris complementaris. Que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que el pare, mare, tutors o germans siguin exalumnes del centre.

 

Acreditació de criteris

  • Proximitat al domicili de l’alumne o alumna. Les dades s’obtindran electrònicament mitjançant l’accés al padró municipal d’habitants.
  • Discapacitat, i família nombrosa o monoparental. S’obtindrà electrònicament mitjançant l’accés a les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Calendari per presentar les sol·licituds de preinscripció

  • Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria: del 29 de març al 9 d’abril de 2019

______________________

PRESENTACIÓ   DE    L’ESCOLA    2019

 

Per seguir el procés des del portal gencat fes click a http://web.gencat.cat/ca/temes/educacio/