Preinscripció: sol·licituds amb puntuació

Preinscripció: sol·licituds amb puntuació

Ja esta activada l’opció per generar la llista anonimitzada de sol·licituds amb la puntuació, una vegada resoltes les reclamacions. Ho podreu trobar dins del menú de preinscripció, a un enllaç dins del calendari del procés.