PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

P R E I N S C R I P C I Ó

Del 23 març al 4 de d’abril

HORARI

Matins:  Dilluns a Divendres      de 09:15 a 12:30

Tardes :  Dilluns i Dimarts     de 15:00 a 16:30

 

Podeu consultar el calendari de matriculació clicant en el següent enllaç.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIO I MATRICULA

Podeu consultar els criteris de prioritat clicant en el següent enllaç.

DOCUMENTACIO I CRITERIS DE PRIORITAT