Projecte educatiu

1.- QUI SOM?

a.- Historia

b.- On som

c.- Edifici i infraestructures

2. – QUI SOM. TRETS D’IDENTITAT DE L’ESCOLA. ALLÒ QUE ENS FA SER QUI SOM

3. – QUÈ  PRETENEM ?  FORMULACIÓ  D’OBJECTIUS

Àmbit Pedagògic:

Àmbit de gestió

4.  COM  ENS  ORGANITZEM?  CONCRECIÓ  DE  L’ESTRUCTURA

Organigrama. Relacions i funcions dels diferents elements:

  • Òrgans de gestió
  • Equip de mestres
  • Comissions mixtes
  • Serveis de l’escola
  • Associació de famílies
  • Assemblea de nens i nenes