Famílies

Donant suport al treball dels mestres i amb la presència activa al Consell Escolar i les comissions de treball, es garanteix el treball conjunt, amb la voluntat de continuar pel camí iniciat fa anys i que ha fet que en el transcurs ens hàgim dotat d’un ampli bagatge d’experiències pedagògiques i associatives que han anat definint el nostre model d’Escola.

La nostra voluntat topa sovint amb les limitacions que imposa la realitat de l’escola pública la qual, ara per ara, encara no assumeix dins de la gratuïtat alguns serveis pedagògics que nosaltres considerem irrenunciables, tals com la natació a l’Educació Infantil, els tallers, les excursions, les colònies… És per això que, els pares i mares, i els treballadors/es ens hem constituït en Cooperativa, garantint la seva gestió i finançament a través d’una quota addicional, que també inclou el pressupost de material per a tots els nens i nenes.

També pel mateix procediment (i amb consonància amb els criteris pedagògics de l’escola) podem oferir a totes les famílies que s’hi poden acollir les activitats extraescolars a primària i el Casal d’estiu durant el mes de juliol. Els serveis d’acollida pel matí i el de migdia, amb activitats i menjador amb cuina pròpia, que com objectiu té en compte tant una alimentació adequada com una bona educació dels hàbits i de la convivència.

Per acabar, també oferim la possibilitat – per a nosaltres una necessitat – d’afegir-se activament a la reivindicació constant de la millora de la qualitat de l’ensenyament, a fi que els conceptes d’escola catalana, activa i participativa, siguin part integrant de tota l’escola pública.