Qui som

Som una ESCOLA CATALANA i això vol dir no només que la llengua de l’escola és el català, sinó que el nostre patrimoni cultural (festes, tradicions, història…) forma part de la nostra vida escolar.

Així mateix, creiem que els nens i les nenes han d’estar en contacte amb el medi social i natural a través de sortides, excursions i colònies. Tots aquests aspectes els entenem com els factors necessaris per a la integració a la cultura del país.

Som una escola que considerem que el procés d’EDUCACIÓ és GLOBAL i no sols ha de tenir en comte els aspectes d’aprenentatge, sinó també tot el que fa referència a l’educació de la personalitat i dels hàbits.

L’educació per la sensibilitat, l’expressió (física, musical i plàstica) i la creativitat. L’educació dels valors de respecte, solidaritat, llibertat, sentit crític. Som una escola que parteix de les necessitats del nen i de la nena, de la seva pròpia activitat i de la seva motivació. Aquests són els elements i eixos de l’aprenentatge.

Som un escola PLURAL, que no estableix diferències per qüestions ideològiques, religioses, etc, LAICA i oberta a tots els nens i nenes. Som una escola INTEGRADORA i atenem la diversitat siguin quines siguin les seves característiques personals i evolutives. Alhora assumim els principis de coeducació, en el sentit de garantir el respecte en la diferència i i igualtat de tots dos sexes.

Som una escola amb alguns aspectes organitzatius que cal remarcar i que es troben en funció del Projecte Educatiu :
– El material escolar és col·lectiu.
– Una àmplia biblioteca-mediateca, que possibilita que només s’utilitzin els llibres de text com un altre element de material de  consulta que pot trobar-se a l’escola
– Les sortides freqüents de l’escola amb motiu del treball de classe
– Les colònies des dels 3 anys fins a 6è
– L’ús de suport TIC-TAC per fomentar competències digitals
– L’activitat de psicomotricitat des de P3 anys fins a 2n
– La natació a l’Educació Infantil inclosa dins l’horari escolar
– El treball en grups reduïts (racons, tallers, grups flexibles) segons les edats dels alumnes

El treball conjunt de famílies i mestres és fonamental i es garanteix a través de les reunions de classe, comissions mixtes, reunió i coordinació amb delegats i delegades de grup, reunions d’inici i tancament de curs  i les entrevistes personals.