Situació Actual

L’escola, que al llarg de la seva trajectòria ha lluitat per un ensenyament públic de qualitat, continua amb el compromís de garantir la coherència pedagògica i fa tot el necessari per assegurar una línia de continuïtat entre els cicles d’Educació Infantil, Primària i l’Educació Secundària Obligatòria.

Segons l’actual ordenació educativa, la nostra escola està configurada com un Centre d’Educació Infantil i Primària (3-12 anys) i de doble línia. És a dir, disposem de dues aules per nivell (de P3 a 6è) de 25 places cada una. A més a més, som escola d’agrupament de nens i nenes amb dificultats auditives i, des del 2016, escola SIEI.

L’escola està vinculada als Instituts de Secundària de la zona educativa on els alumnes tenen garantida la continuïtat.